Boronic acid, [2-(hydroxymethyl)phenyl]-

Boronic acid, [2-(hydroxymethyl)phenyl]-
Product Number: KST-15003768
Product Name: Boronic acid, [2-(hydroxymethyl)phenyl]-
Synonyms:
CAS: 87199-14-2
Molecular Formula: C7H9BO3
MW: 151.95556
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.