Ethanone, 1-(3-hydroxy-3-methyl-4,4-diphenyl-2-oxetanyl)-, cis-

Product Number: KST-00126032
Product Name: Ethanone, 1-(3-hydroxy-3-methyl-4,4-diphenyl-2-oxetanyl)-, cis-
Synonyms:
CAS: 102990-40-9
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.