2-Pyrrolidinecarboxamide,N-[2-[1,2-dihydro-2-oxo-8-(phenylmethoxy)-5-quinolinyl]-2-hydroxyethyl]-N-[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]-1-(2-naphthalenylsulfonyl)-,stereoisomer

Product Number: KST-00013292
Product Name: 2-Pyrrolidinecarboxamide,N-[2-[1,2-dihydro-2-oxo-8-(phenylmethoxy)-5-quinolinyl]-2-hydroxyethyl]-N-[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]-1-(2-naphthalenylsulfonyl)-,stereoisomer
Synonyms:
CAS: 100332-01-2
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.