4-Imidazolidinone,5-[4-(1-ethyl-4(1H)-quinolinylidene)-2-butenylidene]-1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-3-(2-pyridinyl)-2-thioxo-

Product Number: KST-00010044
Product Name: 4-Imidazolidinone,5-[4-(1-ethyl-4(1H)-quinolinylidene)-2-butenylidene]-1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-3-(2-pyridinyl)-2-thioxo-
Synonyms:
CAS: 100234-98-8
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.