1H-Benzimidazole,1-[(4-methylphenyl)methyl]-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-

Product Number: KST-00001180
Product Name: 1H-Benzimidazole,1-[(4-methylphenyl)methyl]-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-
Synonyms:
CAS: 100015-21-2
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.