1H-Benzimidazole,1-[(3-chlorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-, dihydrochloride

Product Number: KST-00001025
Product Name: 1H-Benzimidazole,1-[(3-chlorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-, dihydrochloride
Synonyms:
CAS: 100016-26-0
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.