1H-Benzimidazole,1-[(2,5-dimethylphenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-

Product Number: KST-00000992
Product Name: 1H-Benzimidazole,1-[(2,5-dimethylphenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-
Synonyms:
CAS: 100016-24-8
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.