1H-Benzimidazole,1-(diphenylmethyl)-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-, ethanedioate (2:5)

Product Number: KST-00000974
Product Name: 1H-Benzimidazole,1-(diphenylmethyl)-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-, ethanedioate (2:5)
Synonyms:
CAS: 100016-23-7
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.