4(3H)-Quinazolinone,3-[2-[4-[[3-[(4-fluorophenyl)methyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl-

Product Number: KST-00000832
Product Name: 4(3H)-Quinazolinone,3-[2-[4-[[3-[(4-fluorophenyl)methyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl]methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-2-methyl-
Synonyms:
CAS: 100016-12-4
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.