1-Piperidinepropanamide,4-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]methyl]-N-2-thiazolyl-, ethanedioate (1:2)

Product Number: KST-00000594
Product Name: 1-Piperidinepropanamide,4-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]methyl]-N-2-thiazolyl-, ethanedioate (1:2)
Synonyms:
CAS: 100015-99-4
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.