1-Azetidineacetic acid,3-[(acetyloxy)-4-pyridinylmethyl]-2-oxo-4-[(triphenylmethyl)thio]-a-(triphenylphosphoranylidene)-, (4-nitrophenyl)methyl ester

Product Number: KST-00000334
Product Name: 1-Azetidineacetic acid,3-[(acetyloxy)-4-pyridinylmethyl]-2-oxo-4-[(triphenylmethyl)thio]-a-(triphenylphosphoranylidene)-, (4-nitrophenyl)methyl ester
Synonyms:
CAS: 100003-44-9
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.