1H-Benzimidazole,1-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]thio]-

Product Number: KST-00000264
Product Name: 1H-Benzimidazole,1-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]thio]-
Synonyms:
CAS: 100011-46-9
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.