2-Pyrimidinamine,N-[2-[4-[[1-[(4-methylphenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-, ethanedioate (2:5)

Product Number: KST-00000256
Product Name: 2-Pyrimidinamine,N-[2-[4-[[1-[(4-methylphenyl)methyl]-1H-benzimidazol-2-yl]methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-, ethanedioate (2:5)
Synonyms:
CAS: 100015-68-7
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.