1H-Benzimidazole,1-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]oxy]-

Product Number: KST-00000224
Product Name: 1H-Benzimidazole,1-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]oxy]-
Synonyms:
CAS: 100011-42-5
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.