1H-Benzimidazole,5-fluoro-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-

Product Number: KST-00000057
Product Name: 1H-Benzimidazole,5-fluoro-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]methyl]-
Synonyms:
CAS: 100015-44-9
Molecular Formula:
MW:
EINECS:
MDL:
Copyright ©. Kingston Chemistry All rights reserved.